دسته بندی
آخرین رویداد

حضور مهرگان اتصال در نمایشگاه

1400/11/20

بازدید شرکت مهرگان اتصال از شی

1401/11/20

بازدید پتروشیمی شازند از کارخا

1401/11/20

حضور در نمایشگاه رونق تولید

1401/11/20

ما را دنبال نمایید :

بازدید پتروشیمی شازند از کارخانه مهرگان اتصال

در روز چهارشنبه مورخ 05/03/1400 مهندسین واحد بازرسی فنی، واحد تعمیرات و واحد منابع شرکت پتروشیمی شازند از امکانات ساخت، خط تولید، تجهیزات آزمایشگاهی و مراحل تست محصولات کارخانه مهرگان اتصال بازدید به عمل آوردند.
اشتراک گزاری :
محصولات پیشنهادی
اوت لت